Kjøpsbetingelser

 • Jeg leier kajakk/deltar på aktivitet hos Risholmbukt AS på eget ansvar. 
 • Jeg er ansvarlig for å ha tilstrekkelige helse og fysisk form til gjennomføring av padletur/aktivitet, samt er frisk og har ingen symptomer på COVID-19. 
 • Jeg har lest gjennom sikkerhetsreglene og vil følge disse. 
 • Jeg bekrefter å ha fått en flytevest og bekrefter å ha den på under padleturen. 
 • Arrangør/utleier er ikke ansvarlig for plutselig værskifte. Les gjennom før du legger ut på tur i kajakk! Sikkerhetsregler for leie av kajakk hos Risholmbukt AS 
 • Planlegg turen på forhånd. Gjøre deg kjent med området du skal padle i. Sjekk værmeldingen og legg opp turen deretter. 
 • Ha alltid på deg flytevest når du padler. *Kle deg etter vanntemperaturen, ikke lufttemperaturen. 
 • Drikk ikke alkohol underveis eller før turen. 
 • Roret eller senkekjølen i en kajakk er sårbart og utsatt. Dra opp roret/senkekjølen før du går i land og der det er grunt. Dette for å unngå at roret/kjølen skal pådra seg skader. 
 • Respekter dyre – og fugleliv der du er og ikke kom i nærheten av reir eller boplasser. 
 • Si alltid ifra til noen hvor du padler, og når du forventer å være hjemme. 
 • Det kan være fristende å padle over fjorder og krysse lange sund. Dette krever gode ferdigheter både i padling og egenredning. 
 • Åpne strekninger er mer utsatt for vind og strømninger, og det kan være mye mer bølger enn det ser ut til å være fra land. De som ikke har gode padleferdigheter og ferdigheter til å redde seg selv, samt nødvendig utstyr som lensepumpe, må holde seg nær land. 
 • Hvis du skal ut på en flerdagstur, forbered deg og planlegg hva du skal ha med deg. Ta hensyn til vekslende værforhold og ha med tørre klær. Ha med telt og forhør deg lokalt om mulige overnattingssteder. Fordel vekten jevnt over kajakken. 
 • Følg reglene som gjelder ute i naturen og ta ikke mer enn fantastiske minner med deg